Výroba raznic

Raznice je specializovaným nástrojem používaným ve výrobních odvětvích k řezání nebo tvarování materiálu většinou pomocí lisu. Výrobky vyráběné s matricemi se pohybují od jednoduchých kancelářských svorek po složité kusy používané ve vyspělých technologiích. Pro výrobu raznice se používá technologie gravírování. 

Opakovaným odběrem povrchu materiálu vznikne požadovaná 3D struktura matrice. Gravírování laserem funguje na principu odpařování materiálu. Jeden průchod laserového paprsku odpaří řádově několika mikronů v závislosti na druhu materiálu, optickém výkonu laseru a celkovém nastavení laseru. Nabízíme vám výrobu raznic z hliníku, mosazi, mědi, tvrdokovu, oceli atd.