Zajímavosti

Dárková šavle

Udělat někomu radost tím, že mu označíme na dárek jména gratulujích osob nás vždy těší. Dárek se pak stává neobyčejnou věcí, do které gratulující vložil svoji energii a nesmazatalně nese vzpomínky na danou chvíli.